oranžová
modrá

Strojírenská technická administrativa

Název a kód oboru: Ekonomika a podnikání 63-41-M/01

Obor je zaměřený na kombinaci technického a ekonomického vzdělání. Je vhodný pro děvčata, ale i chlapce. Uplatnění absolventů je v logistice, v pozicích technických a administrativních pracovníků, asistentů vedoucích pracovníků ve firmách i ve státní správě apod.

Učební plán

Předmět 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník
Český jazyk a literatura 3 2 2 3
Anglický jazyk 3 3 3 3
Německý jazyk 3 3 3 3
Rétorika 1 0 0 0
Dějepis 2 0 0 0
Základy společenských věd 1 1 1 1
Matematika 3 3 3 3
Fyzika 2 2 0 0
Chemie 2 0 0 0
Ekologie 0 1 0 0
Tělesná výchova 2 2 2 2
Informační a komunikační technologie 2 2 2 0
Všeob. vzdělávací předměty celkem 24 19 16 15
Ekonomika 0 3 3 3
Účetnictví 0 0 2 2
Praktická cvičení z účetnictví 0 0 0 2
Obchodní činnost 0 3 3 0
Aplikovaná psychologie 0 0 1 0
Technika administrativy 2 2 0 0
Obchodní korespondence 0 0 0 1
Kontrola a měření 0 0 2 2
Části strojů a mechanizmy 0 2 2 5
Strojírenská technologie 2 2 3 3
Mechanika 2 0 0 0
Elektrotechnika 0 1 0 0
Technická dokumentace 2 0 0 0
Praxe 2 2 0 0
Odborné předměty celkem 10 15 16 18
Celkem hodin 34 34 32 33