modrá
oranžová

Informační Technologie

Název a kód oboru: Informační technologie 18-20-M/01

Obor připravuje absolventy pro široké uplatnění v oboru informačních technologií. Příklady uplatnění absolventů: správce počítačové sítě, správce podnikového informačního systému, webdesigner, programátor, v IT firmách jako technik nebo prodejce HW a SW. Absolventi tohoto oboru mohou pokračovat ve studiu na vysoké škole v oboru zaměřeném na informační technologie.

Učební plán

Předmět 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník
Český jazyk a literatura 3 2 2 3
Anglický jazyk 3 3 3 3
Rétorika 1 0 0 0
Dějepis 2 0 0 0
Základy společenských věd 1 1 1 1
Matematika 4 4 4 4
Fyzika 2 2 0 0
Chemie 2 0 0 0
Ekologie 0 1 0 0
Tělesná výchova 2 2 2 2
Ekonomika 0 0 2 2
Informační a komunikační technologie 4 0 0 0
Všeob. vzdělávací předměty celkem 24 15 14 15
Počítačová grafika 0 2 2 0
Vývoj webových aplikací 0 2 2 0
Operační systémy 0 2 2 2
Počítačové sítě 0 2 4 4
Programování 0 2 4 4
Hardware 1 2 0 0
Číslicová technika 0 0 2 2
Psaní na klávesnici PC 2 0 0 0
Databázové systémy a aplikace 0 0 2 2
Elektrotechnika 2 2 0 0
Technická dokumentace 0 2 0 0
Praxe 3 1 2 2
Odborné předměty celkem 8 17 20 16
Celkem hodin 32 32 34 31