modrá
oranžová

IT systémy ve strojírenství

Název a kód oboru: Strojírenství 23-41-M/01

Obor zaměřený na CAD/CAM systémy ve strojírenství. Zaměření na programování CNC strojů a CAD systémy poskytuje žákům rozšířené vědomosti a dovednosti ve vytváření programů pro řízení CNC strojů. Žáci jsou připravováni pro pracovní pozice typu konstruktér, technolog, programátor a obsluha CNC strojů. Dále se uplatní v široké oblasti strojírenství při zajišťování projektové a technologické stránky výroby, v organizaci provozu, v obchodně-technických službách, marketingu apod. Absolventi tohoto oboru mohou pokračovat ve studiu na vysoké škole s příslušným zaměřením.

Učební plán

Předmět 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník
Český jazyk a literatura 3 2 2 3
Anglický jazyk/Němčina 3 3 3 3
Rétorika 1 0 0 0
Dějepis 2 0 0 0
Základy společenských věd 1 1 1 1
Matematika 3 3 3 3
Fyzika 2 2 0 0
Chemie 2 0 0 0
Ekologie 0 1 0 0
Tělesná výchova 2 2 2 2
Informační a komunikační technologie 2 2 0 0
Všeob. vzdělávací předměty celkem 21 16 11 12
Technická dokumentace 3 2 0 0
Mechanika 4 3 3 0
Základy konstruování na počítači 0 0 2 0
Konstruování na počítači 0 0 0 4
Strojírenská technologie 2 3 3 3
Programování CNC strojů 0 0 1 2
Stavba a provoz strojů 0 4 4 5
Ekonomika 0 0 2 2
Kontrola a měření 0 0 2 2
Elektrotechnika 0 2 2 0
Mechatronika 0 0 2 3
Praxe 3 3 3 0
Odborné předměty celkem 12 17 24 24
Celkem hodin 33 33 35 33