modrá
oranžová

Management a provoz silniční dopravy

Název a kód oboru: Dopravní prostředky 23-45-M/01

Obor zaměřený na automobilovou dopravu, vhodný zejména pro chlapce, ale i pro děvčata. Do tohoto oboru se mohou hlásit i vyučení uchazeči. Žáci jsou připravováni pro pracovní pozice typu přejímací technik, dispečer, operátor logistiky, supervizor, koordinátor výroby, v servisních službách automobilek, případně i ve státní správě (dopravní policista apod.). Součástí studijního programu je získání řidičského oprávnění skupiny B a C ve vlastní autoškole.

Učební plán

Předmět 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník
Český jazyk a literatura 3 2 2 3
Anglický jazyk/Němčina 3 3 3 3
Rétorika 1 0 0 0
Dějepis 2 0 0 0
Základy společenských věd 1 1 1 1
Matematika 3 3 3 3
Fyzika 2 2 0 0
Chemie 2 0 0 0
Ekologie 0 1 0 0
Tělesná výchova 2 2 2 2
Informační a komunikační technologie 2 2 2 0
Všeob. vzdělávací předměty celkem 21 16 13 12
Ekonomika 0 0 2 2
Technická dokumentace 2 2 0 0
Provozuschopnost dopravních prostředků 0 0 1 3
Konstrukce silničních vozidel 0 3 2 0
Motory silničních vozidel 0 0 0 4
Dopravní prostředky 2 0 0 0
Logistika a manipulační technika 0 0 0 2
Dopravní inženýrství (optimalizace dopr. sítě) 0 0 2 2
Části strojů a mechanizmy 0 2 2 0
Strojírenská technologie 2 2 0 0
Mechanika 3 2 2 0
Technická měření 0 0 2 2
Elektrotechnika 0 2 2 0
Automatizace 0 0 0 2
Řízení motorových vozidel 0 0 3 0
Praxe 3 3 3 3
Odborné předměty celkem 12 16 21 20
Celkem hodin 33 32 34 32