modrá
oranžová

Současnost

V současné době škola připravuje mladé odborníky jak pro povolání na pozicích středních technických kádrů, tak pro vysokoškolské studium. Velký důraz při výuce je kladen na práci s výpočetní technikou, která zasahuje nejenom do řady odborných předmětů, ale je i hlavní náplní výuky nového studijního oboru Informační technologie. Významným prvkem zařazeným do odborné přípravy je výuka programu CATIA, používaného ve většině regionálních firem přímo či nepřímo spolupracujících s firmou Škoda Auto a.a.s., nebo přímo ve vývoji této firmy. Znalost programu CATIA velmi výrazně zvyšuje možnosti uplatnění absolventů školy na trhu práce. Studenti se s tímto programem setkají ve všech studijních oborech, ale největší znalosti programu CATIA si odnášejí studenti oboru IT systémy ve strojírenství.

Příprava studentů je tradičně spjata s výrobou automobilů ve firmě Auto Škoda a.s. Mladá Boleslav. Škola na základě smlouvy vysílá studenty do tohoto podniku na praxe, využívá i řady pomůcek a zařízení firmy při výuce odborných předmětů, laboratoří apod. Velká část absolventů nalezla v této firmě celoživotní uplatnění. Dále škola úzce spolupracuje s firmami AUFEER Design, ŠKO-ENERGO, BILSING AUTOMATION, VYRTYCH, AUTO KELLY, BOSCH, METRONET, AUTOZÍTKA, FAURECIA, T-MOBILE a dalšími.

Ke zvýšení atraktivnosti studia přispívají jistě i rozšířená výuka jazyků v oboru Strojírenská technická administrativa, možnost získání řidičského průkazu skupiny B, C v rámci výuky přímo ve studijním oboru Management a provoz dopravy a dále samozřejmě podpora zájmové činnosti studentů.

V současné době ve škole studuje ve 4 studijních oborech okolo 400 studentů a studentek.