modrá
oranžová

Vyhlášení druhého kola přijímacího řízení

Podle zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a podle vyhlášky č.353/2016 Sb. vyhlašuji

druhé kolo přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

k dennímu studiu ve Střední průmyslové škole, Mladá Boleslav, Havlíčkova 456 do prvního ročníku oborů:
Název ŠVP Název a kód oboru
IT systémy ve strojírenství Strojírenství 23-41-M/01
Informační technologie Informační technologie 18-20-M/01
Management a provoz silniční dopravy Dopravní prostředky 23-45-M/01
Strojírenská technická administrativa Ekonomika a podnikání 63-41-M/01

Přijímací řízení – aktuální informace

V pondělí 25. června 2018 proběhne úvodní třídní schůzka rodičů nově přijatých žáků, na kterou můžete přinést vyplněné dokumenty, které jste obdrželi v sekretariátu školy při odevzdání zápisového lístku.
Druhé kolo přijímacího řízení bylo právě vyhlášeno. Pro přijetí ke studiu platí stejné podmínky, jako v kole prvním.

Výsledky 1. kola PŘ pro školní rok 2018/2019

ID – přiřazené registrační číslo uchazeče
M8, F8, C8, J8 – známky z vysvědčení z konce 8. třídy (matematika, fyzika, český jazyk, cizí jazyk)
M9, F9, C9, J9 – známky z vysvědčení z pololetí 9. třídy
V8, V9 – vypočtené průměry z vysvědčení 8. třídy a 9. třídy
VB – body získané z vysvědčení
CJ – body z přijímací zkoušky z českého jazyka
MA – body z přijímací zkoušky z matematiky
PB – celkový počet bodů z přijímacích zkoušek
CELK – součet bodů získaných z vysvědčení a bodů získaných z přijímacích zkoušek
ROZ – rozhodnutí o přijetí ke studiu

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení

Podle zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a podle vyhlášky č.353/2016 Sb. vyhlašuji

PRVNÍ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

k dennímu studiu ve Střední průmyslové škole, Mladá Boleslav, Havlíčkova 456 do prvního ročníku oborů:
Název ŠVP Název a kód oboru Počet žáků
IT systémy ve strojírenství Strojírenství 23-41-M/01 60
Informační technologie Informační technologie 18-20-M/01 60
Management a provoz silniční dopravy Dopravní prostředky 23-45-M/01 30
Strojírenská technická administrativa Ekonomika a podnikání 63-41-M/01 30